ГЪРБАВИНА̀

ГЪРБАВИНА̀ ж. 1. Само ед. Качество на гърбав.

2. Изпъкналост, кръгла издигнатина върху равнинна местност. Те минаха край мястото, дето бе разкъсан бухалът, и като заобиколиха поляната, отново навлязоха в гората. Там в една гърбавина, гъсто обрасла с храсти, двамата се озоваха на една пътечка. Ем. Станев, ПГВ, 101.

Списък на думите по буква