ГЪ̀РБАВИЧЪК

ГЪ̀РБАВИЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. Умал. от гърбав (в 1 и 2 знач.). До него [фелдшера] беше се изправил Христакиев, а зад гърба му надничаше гърбавичкият секретар. Ем. Станев, ИК I и II, 361. — Тебе ще те направим бабичката, защото си гърбавичък и нисичък. Ив. Вазов, Съч. VI, 21.

Списък на думите по буква