ГЪРБА̀Т

ГЪРБА̀Т, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Прегърбен, попрегърбен. Сама пред схлупената си къщица седеше гърбатата Мария. Слушаше какво говорят. Ив. Венков, ХКН, 54. Иззад голямото бюро в дъното се надигна мъж на средна възраст в тъмносив костюм, с леко гърбат нос и кестеняви очи. Ем. Манов, ДСР, 439. Каменов реши да не се отбива в селото. Поиска му се да мине направо. Помами го гърбатата могила с триангулачния знак. Кр. Кръстев, К, 106. "Защо си се родила тъй гърбата?" / попитало магарето една камила... Ст. Михайловски, КБЗ, 56. Притулена зад къщици гърбати, / в които не мъждука даже свещ, / Лиляна чака в уличката крайна. Бл. Димиттрова, Л, 170.

Списък на думите по буква