ГЪРБЀ

ГЪРБЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от гръб; гръбче.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква