ГЪРБЀЖ

ГЪРБЀЖ м. Диал. Гърбица; гърбел.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква