ГЪ̀РБЕНЕ

ГЪ̀РБЕНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от гърбя.

ГЪ̀РБЕНЕ

ГЪ̀РБЕНЕ2 ср. Разг. Отгл. същ. от гърбя се.

Списък на думите по буква