ГЪРБЀЦ

ГЪРБЀЦ, мн. няма, м. Умал. гальов. от гръб; гръбче, гърбенце. — Да не плачеш , чуваш ли, какво си ревнало! Ще ми събудиш пиленцата.. Млъкни или ще ти натупам гърбеца! А. Каралийчев, ПС III, 154. — Нима и тебе бият? — Хмм... мама каквато е... Сиромах гърбецът ми знае. Н. Попфилипов, РЛ, 76.

Списък на думите по буква