ГЪРБЕШКА̀ТА

ГЪРБЕШКА̀ТА нареч. Разг. Гърбом, гърбешком.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква