ГЪ̀РБИЧЕН

ГЪ̀РБИЧЕН, ‑чна, мн. ‑чни, прил. Техн. Който се отнася до гърбица (в 5 знач.); в състава на който се включва гърбица (в 5 знач.).

Гърбичен механизъм. Техн. Механизъм, с най-малко една кинематична двоица в структурата си, който обикн. преобразува непрекъснатото въртеливо движение на гърбицата в периодично движение по избран закон на движение на дадено изпълнително звено и който е с приложение в двигатели с вътр. горене, машини, автомати. Гърбичният механизъм намира широко приложение в двигателите с вътрешно горене и се използва за отваряне на клапаните. Той се състои от неподвижна направляваща втулка, повдигач и гърбица, поставена на разпределителния вал. Маш. ХI, 133. Механизмите за задвижване на подвижната челюст биват:.., и б) гърбично — ролкови, задвижвани от гърбични валове. Д. Христов, СПМ, 260.

Списък на думите по буква