ГЪ̀РБИЧКА

ГЪ̀РБИЧКА ж. Умал. от гърбица1.

Списък на думите по буква