ГЪРБЍЩЕ

ГЪРБЍЩЕ, мн. ‑а, ср. 1. Увел. от гръб.

2. Гръб на планина. Пътеката за в. Мальовица продължава по тясното каменисто било в северозападна посока и с излизането ѝ на широкото върхово гърбище завива надясно. М. Гловня и др., Р, 61. Някои влажни планински склонове са заети с по-мека пасищна трева,.. По сухите гърбища расте храстът тараскен, с тънки вейки и плоски листа. Ст. Петров, П, 78-79.

Списък на думите по буква