ГЪРБУ̀ЗЕНЕ

ГЪРБУ̀ЗЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гърбузя се; гърбене2, гърбутене.

Списък на думите по буква