ГЪРБУ̀ТЕНЕ

ГЪРБУ̀ТЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гърбутя се; гърбене2, гърбузене.

Списък на думите по буква