ГЪРБУ̀ЧКА

ГЪРБУ̀ЧКА ж. Диал. Гърбушка, гръбла, гърбуша.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква