ГЪ̀РГАМ

ГЪ̀РГАМ, ‑аш, несв., непрех. Диал. Гълголя (във 2 знач.).

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. геров, 1908.

Списък на думите по буква