ГЪ̀РГАНЕ

ГЪ̀РГАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гъргам.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. геров, 1908.

Списък на думите по буква