ГЪРГО̀РЕНЕ

ГЪРГО̀РЕНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от гъргоря.

Списък на думите по буква