ГЪ̀РДЕСТ

ГЪ̀РДЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който има широки гърди (в 1 знач.). — Мамо, какъв беше тате? — .. — Човек? Мъж! Тя не ми го описваше, но аз си го представях много живо.. Непременно як, гърдест, никой не може да му надвие. Ст. Даскалов, БП, 78. Там беше Крум — гърдест, винаги засмян човек. Н. Кирилов, ПД, 126.

2. Който има големи, едри гърди (в 4 знач.). Още не завършила баба Мария и гърдестата доячка, вдовицата Анастасия, скочи от мястото си. А. Гуляшки, СВ, 309. Една гърдеста бретонка — Ивон — разнасяше гозбите, приготвени от бабичката на бай Робиар, а самият той, седнал до вратата, беше касиерът. К. Константинов, ППГ, 218.

Списък на думите по буква