ГЪ̀РКАНЕ

ГЪ̀РКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гъркам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква