ГЪРКОМА̀НСТВО

ГЪРКОМА̀НСТВО ср. Гъркомания. Едновременно с Априлов, но без неговата остра непримиримост и без иронията му по адрес на българското гъркоманство такава идея за едно модерно училище у нас е развивал и Константин Фотинов в своето "Любословие", издавано в Смирна. М. Арнаудов, БКД, 13.

Списък на думите по буква