ГЪ̀РЛЕНЕ

ГЪ̀РЛЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гърля и от гърля се.

Списък на думите по буква