ГЪРЛОБО̀Л

ГЪРЛОБО̀Л, мн. няма, м. Възпаление, заболяване на гърлото; ангина. Аз не дойдох да ви поднеса почитанията си.. Причината на това беше, че гласът ми бе съвсем изгубен поради пустия ми гърлобол, който сега лекувам и всяко опитване да говоря ми причинява мъка. Ив. Вазов, ПЕМ, 23. Болните деца от заразни болести, с висока температура, гърлобол, пъпки и изриви по тялото трябва да останат по домовете си и да не идват на училище. ОФ, 1950, бр. 1860, 4. От питата [на Бъдни верчер] една част се съхранява до Водици, когато я дават на децата, да я изядат, като предпазително нещо от гърлобол. СбНУ III, 75.

Списък на думите по буква