ГЪРЛОБО̀ЛИЕ

ГЪРЛОБО̀ЛИЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Гърлобол. В писмото си от 17 декем‑

ври ви съобщавах накратко за лекуването си тука. Професор Киари ми каза,.., че гърлоболието ми е от безобиден характер и ще мине скоро. Ив. Вазов, ПЕМ, 29. Салгън наричат онова болестно състояние, което е придружено с мърхавица,.., слабо главоболие, гърлоболие и пр. СбНУ XXX, 9.

Списък на думите по буква