ГЪ̀РМЕЛ

ГЪ̀РМЕЛ м. Остар. и диал. 1. Гръм, гръмотевица. Страшни гърмели, размесени със силни светкавици затрещяват. Ил. Блъсков, ИС, 6. Някъде горе сред облаците, които хищно настъпваха към запрялото насред небето слънце, гръмотевицата започна да ръмжи.. Стана тъмно като в най-мрачната нощ.. А горе гърмелите се гонеха и търкаляха. Ст. Дичев, Р, 189-190. Мъничко черно облаче се покаже изведнъж на небето и захваща бърже да нарастя посред гърмели и светкавици. С. Бобчев, ПОС (превод), 313. Па̀рите имат в себе си леснозапалителни някои късове. Затуй, кога са те запалят във въздухът, гледаме да са светка и то са зве светкавица или молние; подир светкавицата обикновено става трясък, който са зве гръм, гърмел и трескавица. Т. Шишков, ПХ (превод), 18. — Истинският герой никога няма да седне да

разправя за себе си. Той е скромен, разбирате ли? Това е класическото! Останалото е вестникарска пукотевица, гърмел без дъжд. С. Северняк, ОНК, 69.

2. Само ед. Силен, продължителен звук, шум, трясък; гръм, гърмеж, грохот. Братчето на Тодор Тюлев дърпаше умело поводите.. — Дончо, по-полека, ще ме изтърбушиш! — подвикна Въкрил, но думите му отлетяха в гърмела на празната талига. Г. Караславов, ОХ III, 488. В същия миг Ташбоаз престана да ми въздейства с тайнствеността си. Той беше оживен от много работници,.. Романтичната ми представа за него избяга от моторния гърмел на компресорите. Ст. Станчев, НР, 96. Беше облачно и далечни гръмотевици се давеха в гърмела на тъпаните. ЖД, 1967, кн. 12, 1. Тишина, безкрайна тишина и нищо друго.. Но тази тишина може да я почувства само този, който цяла сутрин е слушал отблизо гърмела на машините. Б. Шивачев, ПЮА, 216.

3. Гърмеж (в 1 знач.). Започнал боят.. Гърмелът раздвижил човешкия мравуняк, сред който имало и селяни от околните села. П. Мирчев, К, 134. И като отседна коня, за да вдигне лова си, видя .. множество горски апахи (народ американски) да препускат право към него, които бяха го подирили или от гърмела на пушката, или дима като са видели. П. Р. Славейков, СК, 33.

Списък на думите по буква