ГЪРМЯ̀ВИЦА

ГЪРМЯ̀ВИЦА ж. Остар. и диал. Гръмотевица, гръм. Много пъти заминуват години, планината да не показва друго нищо, токо дим .. при което человек слуша често едно подземно като гърмявица ехтене. БО, 1847, бр. 3, 11.

Списък на думите по буква