ГЪРР

ГЪРР... междум. За наподобяване на шум от стрелба с леко огнестрелно оръжие. Зад тъмните стени на крепостта врага, /.. не пляска сръбски, с думи, / а с непрекъсната градушка от куршуми. / Пат-пат-пат! Гърр! се чуй от дясната страна. П. П. Славейков, КП ч. III, 29.

Списък на думите по буква