ГЪРЧАВЀЕНЕ

ГЪРЧАВЀЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гърчавея.

Списък на думите по буква