ГЪРЧЀЕНЕ

ГЪРЧЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от гърчея се.

Списък на думите по буква