ГЪ̀РЧОВ

ГЪ̀РЧОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от гърч. При гърчове независимо от причината детето трябва да се изпрати в болнично заведение, като преди това трябва да се направи опит да се прекрати гърчовото състояние. Ив. Вапцаров и др., ДБ, 156.

Списък на думите по буква