ГЪРЧОЛЀЕНЕ

ГЪРЧОЛЀЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гърчолея се.

Списък на думите по буква