ГЪРЧОЛЯ̀

ГЪРЧОЛЯ̀ само мн. Събир. Разг. Пренебр. Много гърци, множество гърци. Крумовите юнаци,.., впускаха ся с презрение на мекушавите гърчоля и безмилостно постилаха с труповете им бойното поле. Д. Войников, КБИ, 61. Ний трябва докрай да покажем на султана, че сме кротка вяра, че

не сме като ония бунтовници,.., като гърчолята. Ал. Константинов, Съч. I, 212.

Списък на думите по буква