ГЪСА̀РЧЕ

ГЪСА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Момче или момиче, което пасе гъски. — Ха, че ти на гъските ли четеш, бре!... — прихна накрая Любен.. Сетне присмехулното момче се извърна към пастирчетата, които играеха на стотина-двеста метра от гъсарчето, наду гърло и се провикна, колкото му глас държеше: ‑.. наш Стоянчо станал гъши даскал! Г. Русафов, ИТБД, 215. Глави се на село за гъсарче.

Списък на думите по буква