ГЪСЀ

ГЪСЀ, мн. ‑та, ср. 1. Малкото на гъска; гъсенце. Гъската ще снесе яйца, ще ги измъти и от тях ще се излюпят много жълти гъсета. Челкаш, ВС, 35. Цялото езеро покрито с бели и тъмни облаци от птици... Гъсоци, гъски, гъсета... О. Василев, УП, 38. А по двора и прасета, / и гъсета, и петлета — / хукнали да бягат всички. Л. Станчев, СИП, 61.

2. Диал. Прасе (Н. Геров, РБЯ).

◊ Ни пате, ни гъсе. Диал. Нещо, лишено от характерна форма и облик, нещо неопределено.

Списък на думите по буква