ГЪСЀНИЧЕ

ГЪСЀНИЧЕ, ‑та, ср. Остар. и диал. Гъсеничка. Кога [на свилените буби] начнат да излизат гъсеничета из яйцата, не бива вече да ся носи семето у пазуха, а да ся остави на топло място у стая, дето ся разтвори и разпростре на чиста кръпа или хартия. КН 6 (превод), 13.

Списък на думите по буква