ГЪСЀНИЧЕН

ГЪСЀНИЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е на гъсеница (в 1 знач.). Там още същия ден остъргаха кората на овошките, варосаха ги, изгориха опадалата шума, прекопаха почвата, изрязаха гъсеничните гнезда и напръскаха дърветата с отрови против насекоми. П. Бобев, ЗП, 57-58. Веднъж ти ни поведе към младата борова гора над гимназията да събираме гъсенични пашкули. С. Сивриев, ЗСБ, 257.

2. Който е с гъсенична верига. Докато лочеше [Шаро] от дългото каменно корито, погледна на двете страни и реши да продължи по пътя. Но пътят беше дълбоко нарязан от гъсенични трактори и затова пое по гладката пътека встрани. Д. Цончев, ОТ, 136. Голям гъсеничен трактор теглеше петлемежен плуг. А. Гуляшки, ЗР, 315. Понякога колоните спираха да починат и тогава от танковете, от гъсеничните влекачи и камионите се подаваха лица с водносинкави очи, с безжизнен и студен поглед на амфибии. Д. Димов, Т, 367. Тутакси Ванков заяви, че батареята му, която е моторизирана на гъсенична тяга, не е в състояние да действува по обекти в София поради липса на бензин. П. Илиев, ЛВ, 353. // Който се осъществява чрез гъсенична верига. През последните години американското машиностроене се отказва от тежкия, сложен и шумен гъсеничен ход на големите машини и го заменя с колела. НТМ, 1961, кн. 5, 22.

◊ Гъсенична верига. Техн. Широка затворена метална лента, съставена от подходящо оформени, скачени плочки, която опасва външните колела на тежки транспортни средства като танк, трактор, булдозер и под.; гъсеница (във 2 знач.). Заедно с този предутринен повей в стаята му нахлуваше и непрекъснатото бучене на моторните коли, тежкият гърмеж на танковете, грозното звякане на гъсеничните им вериги. Д. Ангелов, ЖС, 7. Най-напред бяха двата трактора.. с гъсеничните вериги и на всеки от тях седеше по един тракторист в синя работна униформа. Кр. Григоров, Н, 95.

Гъсенична ножица. Приспособление, което служи за отстраняване, чрез отрязване, на гъсеничните гнезда, разположени високо по овощните дървета.

Списък на думите по буква