ГЪСЀНКА

ГЪСЀНКА ж. Диал. Гъсеница (в 1 знач.).

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква