ГЪ̀СИГЪ̀СИ

ГЪ̀СИ-ГЪ̀СИ и утроено гъ̀си-гъ̀си-гъ̀си междум. Вик за мамене на гъски. "Гъси, гъси" — почна да мами тя гъската, хвърли ѝ кори от хляб. Й. Радичков, СР, 142.

Списък на думите по буква