ГЪ̀СКА

ГЪ̀СКА ж. 1. Едра сива, пъстра или снежнобяла домашна или дива водоплаваща птица с дълга шия, с плавателна ципа на краката и с плоска човка, която се отглежда за месото и за пуха ѝ. Anser anser. Вън из локвите се къпят гъски. Й. Йовков, ЖС, 170. Придошлата река бе започнала да се оттегля в коритото си,.. Деца пущаха книжни корабчета, патици и гъски претърсваха лакомо мътните води. Ем. Станев, ИК I и II, 82. Лятото минава неусетно. Дните стават къси и хладни.. Във въздуха прелитат с тревожно крякане ята от диви гъски. Е. Аврамова, МС, 7. Патки или гъски кога се къпят, като плюскат с крилата си и се гонят било във вода ли на сухо, казват, щело да вали дъжд. СбНУКШ ч. III, 205.

2. Само мн. Зоол. Семейство птици от разред гъскоподобни, с дълго около 60 см тяло, с мек пух и с дълга шия, разпространени по цялата суша, край водоеми. Anseridae.

Прен. Разг. Руг. За глупав човек, обикн. жена. Понева стоя до десет часа. Знам защо идва у нас тази гъска — за братока Майкъл (Михаил). Сп. Йончев, РБ, 26. Любчо: Ти наистина си била чудесно момиче, знаеш ли? (Целува я). Дора: Ех, ако те чуе оная гъска, Ана. К. Кюлюмов, ПШ, 64. — Какво, ти я пропъди, па.. — изблещи очи старият Симон. — Коя? — Перачката. — Мълчи, стара гъско, за нея! Момичето е младо. П. Михайлов, ПЗ, 47-48.

◊ Влиза патка, излиза гъска. Разг. За човек — който нищо не е научил, останал си е все същият. Въртя се като гъска в мъгла. Разг. Не мога да реша как да се справя с нещо, не знам как да постъпя; чудя се, мая се, в безизходица съм. Глупав като гъска. Разг. Много, извънредно глупав. Жена му, глупава като гъска, на всяка крачка го злепоставяше. Да не паса гъски; гъски ли паса. Разг. Не съм толкова глупав, че да не се досетя за нещо, което искат да скрият от мене. — Людете гъски ли пасат — отвърна Султана бързо, остро. — Последна щерка ще изведем от къщата си и как тъй набързо, като да е вдовица, за второ и трето венчило. Д. Талев, ЖС, 382. Крекна ми гъската. Диал. Настъпиха и за мене добри, щастливи дни, сполучих и аз в нещо. Обърквам се (сбърквам се) като гъска в мъгла. Разг. Много, съвсем (се обърквам). Оставам / остана като гъска на лед. Разг. Бивам излъган, измамен в очакванията си да придобия нещо или да успея в нещо, или изпадам в тежко положение. Везиринът е дал на българите право да си изберат екзарх, но тоя екзарх ще да бъде избран пак по нашата програма! Чомаков остана като гъска на лед, защото неговото Филибе днес за днес остава под патриарха. Л. Каравелов и Хр. Ботев, ЗК, 75. Отишло пате, върнало се гъска. Разг. Ирон. За човек, който никак не се е променил, който е останал същият глупак. Тъпча (тъпча се) като гъска. Разг. Прекомерно много, усилено тъпча (тъпча се). Тъпче детето си като гъска, затова е толкова дебело. △ Щом станеше от сън, той се хващаше за яденето и през целия ден се тъпчеше като гъска. Умен като гъска. Разг. Ирон. Много глупав. Хванати ми са гъските. Диал. Търся някого, за да ми помогне. Ще (има да) паса гъски. Разг. Обикн. във 2 и 3 л. Ще остана, ще ходя без работа или ще трябва да върша някаква черна, неблагодарна работа. Яла гъска лед и пила гъска вода. Разг. Ирон. Употребява се за някого, който все едно и също върши, макар да мисли, че прави нещо различно.

Списък на думите по буква