ГЪСКА̀РНИК

ГЪСКА̀РНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Диал. Помещение за гъски; гъскарница.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква