ГЪСКОПОДО̀БНИ

ГЪСКОПОДО̀БНИ само мн. Зоол. Разрез птици, със заоблено тяло, с плавателна ципа на краката и с плоска човка, които живеят близо до водоеми и се ценят заради месото и мекия пух. Anseriformes.

Списък на думите по буква