ГЪСО̀ЧЕ

ГЪСО̀ЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от гъсок; малък гъсок. Децата смъкнаха ризките си и като гъсочетата налетяха в бистрата и схладена от топлия въздух вода. А. Гуляшки, СВ, 9.

Списък на думите по буква