ГЪСТЀЕНЕ

ГЪСТЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от гъстея.

Списък на думите по буква