ГЪСТЀЖ

ГЪСТЀЖ м. Инидив. Гъсталак, гъстак. В гъстежа шубрачен, / затулен между грани, / подсвирна дивий кос. П. П. Славейков, КП III, 82. Само тук-таме погален / трепне лист в гъстежа клонен. П. П. Славейков, Събр. съч. II, 10.

Списък на думите по буква