ГЪСТОМЀР

ГЪСТОМЀР м. Спец. Уред за мерене гъстотата на течността. Не могат да се изброят всички новости, създадени от унгарски специалисти, но между тях са.., електронният бързо действуващ влагомер, гъстомер за винарски цели и много други. ВН, 1961 бр. 3176, 4.

Списък на думите по буква