ГЪСТОНАСЀЛЕН

ГЪСТОНАСЀЛЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. В който има много хора, който е с многочислено население на сравнително малко място. Гъстонаселени квартали. Гъстонаселена долина. Гъстонаселен окръг.

Списък на думите по буква