ГЪСТОТА̀

ГЪСТОТА̀ ж. Качество на гъст; гъстина. Тази просто фантастична гъстота на населението обуславя и начина на живеене и създава характерната особеност на града [Ню Йорк] и жителите му с вечно бързане, неуморим кипеж и безкрайно разнообразие. Г. Белев, КВА, 78. — Предайте заповед:.. Да се усили до краен предел гъстотата на огъня! П. Вежинов, ЗЧР, 204. Сам той провери гъстотата и цвета на боята. О. Василев, ЖБ, 421. Гъстотата на сиропа [за сладко] се определя, като се вземе от него и се капва върху чиния. Сиропът е достатъчно гъст, когато капката остава цяла. Н. Сотиров, СК, 636. Основните ястия в повечето случаи се приготвят със средна гъстота и се консумират с лъжица. Л. Петров и др., БНК, 74. Гъстота на решетка. Гъстота на мъгла.

Списък на думите по буква