ГЪ̀СТЪК

ГЪ̀СТЪК, гъ̀ста, гъ̀сто, мн. гъ̀сти, прил. Диал. Гъст. Засята по квадратногнездовия начин, царевицата избуя като гора,.. Тогава из селото се пуснаха приказки, че кукурузът на младите е гъстък и ще има много ялов. Н. Каралиева, Н, 136. Мракът е гъстък и слабата светлина на свещта едвам полуозарява един тесен кръг около нас. Ив. Вазов, Съч. ХV, 35. И всякога зимно време покрай другото едене тя ще извади сѐ и по един сахан гъстък и мазен ахчак и по една паница хубава трошия от жълти теменки-круши. Т. Влайков, Съч. I, 164. Правоверните разказваха още, че веднъж в годината казълбашите се събирали нощем в имарета и когато мракът станел черен и гъстък като в преизподня, обърквали жените си... С. Северняк, П, 226.

Списък на думите по буква