ГЪ̀СЧИЦА

ГЪ̀СЧИЦА ж. Диал. Умал. от гъска. Един старец и една баба турнали да си готвят гъсчица цяла. Нар. прик., СбНУ ХLIV, 497.

Списък на думите по буква