ГЪ̀ТАНЕ

ГЪ̀ТАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гътам и от гътам се.

Списък на думите по буква