ГЪ̀ТВАНЕ

ГЪ̀ТВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от гътвам и от гътвам се.

Списък на думите по буква